bosch_luftvatten
512362_medium_patronfilter

Category Archives: Nyheter

Ny Agentur – CEF

Specialister på hantering av kabel från trumma.

CEF sattes upp i Florens i slutet av 70-talet som ett resultat av samarbetet mellan Silvio Fedi, en entreprenör specialiserad elektriska installationer, och Giorgio Bandinelli, en skicklig metallmekaniker. Det ursprungliga kontoret var beläget i Florens, där Silvio Fedi sålde de produkter som tillverkades Ferrone, vilket var platsen för Bandinellis verkstad. Med tiden CEF utökat sin verksamhet och kundbas tills det förvärvades, tillbaka i 1997, av Giorgio Bandinelli och hans son Giacomo.
Vi är glad över att kunna presentera deras sortiment av maskiner och hjälpmedel för hantering av kabeltrummor.

Ny Agentur från Kanada

Vår strävan är att hela tiden försöka hitta lösningar för våra kunders behov för hantering av slang och kabel på olika sätt.

Vi är glada över att presentera en ny agentur för manuella vindor som kan hantera flatslang och kabel där behovet är lagring av slang/kabel. Vi har länge saknat detta och nu har vi en lösning som är smidig, lätt och användarvänlig.

Se filmen

Motordrivna Kabelupprullare

Louk AB – Autoreels moder bolag – har tillsammans med externa företag inom elektronik utvecklat motordrivna kabelupprullare för olika ändamål med både enkel och avancerad styrning. Flera olika modeller är under framtagning. För mer information kontakta Dan Persson 072 5020400.

Ny agentur – tryckluft

Vi satsar nu på en ny agentur för professionell tryckluftshantering. Det innebär ett större sortiment och ett mer komplett sortiment för trycklufts distribution. Vi skall kunna leverera rörsystem och kopplingar, manometrar, slangvindor, snabbkopplingar mm.

Vi kommer även att leverera system för hantering av kvävgas på liknande sätt. Allt mycket professionellt och gjort för att man skall kunna montera det själv.

Perfekt för garage, verkstäder, däckverkstäder, bilverkstäder både befintliga och vid nybyggnation.

Systemet är gjort för att kunna anpassas efter behov och är flyttbart eller om byggbart när man så vill.

För mer info kontakta Dan Persson eller titta på produkter och tryckluft.

En ny slangupprullare för vacuum

Serie AT är en ny form av slangupprullare som hanterar slang i dimensionerna 1″ upp till 3″ avsedd för vacuum och tryck upp till 20 Bar.

Denna modell är framtagen för att i första hand placeras utomhus i tuffare miljöer och är därför gjord helt i rostfritt syrafast material eller lackat utförande i klass C5 eller C4.

C5 och C4 klass på lacken är detsamma som man lackar fartyg med. I och med denna uppgradering så kan vi erbjuda i stort sätt vilka färger ni vill på denna modell.

Serie AT är kraftigare än den äldre versionen ET med en annan form på stativet som gör den mer vridstyv och enklare att serva. Som tidigare version består den av en kraftig pelare som är svetsad på en platta som kan bultas fast på betonggolv, bryggor, balkkonstruktioner etc. Modellen är gjord för att kunna anpassas efter kundens behov och har därför gjorts modul anpassad.

Den finns i 4 olika grundutförande:

  1. Slanghylla – manuell hantering av slang som man hänger upp för hand. Finns med väggfäste alternativt på pelare.
  2. Slangvinda – manuell vinda som man ”vevar” upp slangen på. Finns med väggfäste alternativt på pelare.
  3. Motordriven aut – fungerar som en traditionell fjäderdriven slangvinda -man drar ut slangen för hand och en motor dra automatiskt tillbaka den när man är klar med jobbet. Bara pelare.
  4. Motordriven fjärr –  man sköter vindan/slangen via en fjärrkontroll som kör slangen fram och tillbaka men också kan styra en eller flera ventiler/funktioner för att få den effektivaste hanteringen. Bara pelare.

Tänkta kunder är:

hamnar både stora och små, bussgarage, järnvägen m fl där man har behov av att tömma toaletter eller suga upp smuts och avfall.

För mer info – kontakta Autoreel AB.

Autoreel AB

LOUK AB som är ett konsult och utvecklingsbolag med inriktning på att utveckla kundanpassade slang och kabel vindor startar Autoreel AB för att via ett antal starka agenturer förse marknaden med standard slang och kabel upprullare.

Tänkta kunder är verkstads industrin, transport, gruv- och skogs-industrin, kemikalie och processindustrin, reningsverk och företag som håller på med sanering etc.

Man har tidigare med erfarenhet från Ergoreel AB och Winkler & Sundbergs slangupprullare skapat en förståelse för marknadens behov samt påbörjat en utveckling av tillbehör för att optimera hanteringen av slang och kabel.