Tjänster

Vi erbjuder via vårt nätverk ett antal tjänster för fastighetsägare, verkstäder och industrin så som:

 • VVS,
  • Värme, Pannor & värmepumpar
  • Fastighets installationer så som KÖK och Badrum
  • Vatten och avlopp
 • Industri och verkstadsinredningar
  • Hantering av olja, bränsle, ADblue, spolarvätska etc
  • Spill oljehantering
  • Tryckluft
  • Fat hantering
  • Flödesmätning
 • Service och Underhåll
 • Kundanpassade lösningar

 

 

För mer information kontakt Dan Persson 072 5020400 eller

Johan Nilsson 076 8367777