För att i en större omfattning kunna serva våra kunder så håller vi på att bygga ett nätverk av kontakter inom automation, industridesign, tillverkning samt försäljning av smarta programvaror i världsklass.

Utbildning och kompetens kommer att stå i fokus för detta nätverk tillsammans med småföretag som är snabba och kan leverera i tid.

Målsättningen är att leverera programvaror, projektledare, kompletta färdiga projekt, Robotceller, Slang- och kabel-upprullare för speciell ändamål, utbildning för teknisk industri och tillverkning.

Programvaror som marknadsförs är:

SpaceClaim: En smart 3D konstruktions program som kan det mesta.

Dynamic: En av de bästa mekaniska simulerings program vi sett.

STL Prepp: Hantering av STL filer för 3D printrar

Esprit:Ett CAM system för de enkla maskinerna och för de mest avancerade maskinerna, l’ängdsvarvar, trådgnistar och flerop maskiner.

WinTool: Det optimala PDM systemet för verktygsdata och CNC program.

KeyShot: En Världsledande renderingsprogramvar för att skapa fotorealistiska bilder av ditt CAD underlag.

YaPdm: Ett smart PDM system för alla.

Ansys fem beräkningar m. fl.

 

 

Leave a Comment