För att i en större omfattning kunna serva våra kunder så håller vi på att bygga ett nätverk av kontakter inom automation, industridesign, tillverkning samt försäljning av smarta programvaror i världsklass.

Utbildning och kompetens kommer att stå i fokus för detta nätverk tillsammans med småföretag som är snabba och kan leverera i tid.

Målsättningen är att leverera programvaror, projektledare, kompletta färdiga projekt, Robotceller, Slang- och kabel-upprullare för speciell ändamål, utbildning för teknisk industri och tillverkning.

Programvaror som marknadsförs är:

SpaceClaim: En smart 3D konstruktions program som kan det mesta.

Dynamic: En av de bästa mekaniska simulerings program vi sett.

STL Prepp: Hantering av STL filer för 3D printrar

Esprit:Ett CAM system för de enkla maskinerna och för de mest avancerade maskinerna, l’ängdsvarvar, trådgnistar och flerop maskiner.

WinTool: Det optimala PDM systemet för verktygsdata och CNC program.

KeyShot: En Världsledande renderingsprogramvar för att skapa fotorealistiska bilder av ditt CAD underlag.

YaPdm: Ett smart PDM system för alla.

Ansys fem beräkningar m. fl.

 

 

En slangupprullare ur serie 5900 som anpassa till att hantera en 40m lång vakuum slang Ø3″ med slang läggar typ” evighetsskruv” och motordriven med 3kW och utväxling med kedjehjul och hastighetsstyrd.

Manövreras via fjärrkontroll 2,4Ghz