Företaget

Louk AB erbjuder produkter och lösningar för fastighetsägare, industri och verkstäder.
Målet är att tillhandahålla produkter och lösningar med hög kvalitet och långsiktigt hållbara.
Via projektledning, installation, service & underhåll och samverkan mellan olika aktörer skall vi hålla en hög kompetens för kundens önskemål och behov.
Via samarbetspartners erbjuds konsult tjänster, produkter och installation till våra kunder.
Vi kan via vårt nätverk hjälpa till att ta fram och leverera kundanpassade lösningar.
Våra kunder är vårt fokus.